OpenOffice vs 4 1 voor 100dpiMet OpenOffice aan het werk

Leerboek en handleiding bij dit oudste OpenSource Office-pakket.

Prijs € 24,00. - Oktober 2019 - vernieuwd voor versie 4.1.7 en hoger!
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)

KOPEN? Klik hier! Voor meer exemplaren mail je de uitgever.

(De gebruikte voorbeelden zijn gratis verkrijgbaar via een aan te vragen download link.)

Het boek bevat acht hoofdstukken voor beginners om met alle onderdelen van OpenOffice 4.1.x te leren werken. Daarnaast vind je vijftien hoofdstukken met allerlei praktische voorbeelden, waaronder:

• Effectieve correspondentie • Een mailing uitvoeren • Flitsend presenteren • Een vlot cv opstellen en vormgeven • Een beurs of seminar organiseren • Een reclamefolder en een nieuwsbrief produceren • Voorraadbeheer • De administratie op orde brengen • Een eenvoudige website maken • En veel meer! Ook geschikt voor de nieuwste versie 4.1.11.

(Aan elke app van de OpenOffice suite wordt enige aandacht gegeven. Het grootste deel van het boek is echter taakgericht. De afzonderlijk apps worden niet uitputtend besproken. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over Calc, dan is daar een aparte titel van 270 pagina's voor. Deze is weliswaar geschreven voor LibreOffice, maar de verschillen met OpenOffice worden aangegeven.)

Dit OpenSource-programma  is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux. Het doet zeker niet onder voor Microsoft Office, het is alleen gratis en wordt onderhouden door een wereldwijde gemeenschap. OpenOffice telt vijf onderdelen: een tekstverwerker, een spreadsheet-programma, een presentatie-onderdeel, een database, een tekenprogramma en een onderdeel om mathematische formules in te maken. Belangrijk is te weten dat het Microsoft documenten kan lezen en documenten in het .doc-formaat kan opslaan. Uitwisseling met anderen is gewaarborgd, met dien verstande dat sommige opmaak verloren kan gaan! OpenOffice wordt ondersteund door de Apache Software Foundation.

Op 30 augustus 2022 wist Marcus in het blog te melden dat OpenOffice de mijlpaal van 333 miljoen downloads heeft bereikt.